CAR Unirea Simeria

Institutie financiara nebancara

Indicatori de performanta

Avand la baza o serie de situatii financiare intocmite la 31.12.2019, dorim sa va prezentam cativa dintre indicatorii institutiei nostre care consideram ca sunt reprezentativi pentru informarea membrilor CAR.

            In anul 2019 au fost acordate 1757 imprumuturi in suma totala de 8.775.500 lei. Comparativ cu anul precedent, valoarea acestora a crescut cu 8.91%. Cu toate acestea nu s-a realizat targhetul propus. Pentru perioada urmatoare ne propunem diversificarea gamei de produse si adaptarea celor existente pentru a fi atractive . Astfel vom lansa promotii cu ocazia unor sarbatori care vor avea elemente diferite fata de anul 2018. Vom impune o mai mare mobilizare a salariatilor pentru acordarea de imprumuturi unor membri care nu au credite si promovarea mai efecient a produselor noi precum si a promotiilor. Deservirea membrilor este facuta de catre 7 operatori ghiseu calificati, care sunt instruiti periodic pentru a presta servicii de calitate membrilor CAR.

            Operatorii ghiseu ofera consultanta la acordarea de imprumuturi, educatie financiara privind economisirea si cheltuirea responsabila a resurselor existente, intocmirea begetului familiei, flux de numerar in vedrea posibilitatii reale de plata a ratelor.

            Valoarea imprumutului mediu pentru anul 2019 a fost de 4.995 lei. Iar costul mediu/ imprumut de 15.32%, in scadere fata de anul precedent. Ne dorim sa crestem valoarea imprumutului mediu prin acordarea unui numar mult mai mare de imrumuturi si sa scadem costul mediu pe imprumut prin diminuarea dobanzilor la anumite categorii de imprumuturi. Pentru membrii care au probleme in rambursarea imprumuturilor din motive obiective si care au intrat in PAR, ne propunem ca impreuna cu acestia sa efectuam reesalonari sau rescadentari efectuate in baza unui act aditional la contractul initial de imprumut astfel incat sa evitam perpetuarea acelor probleme si pentru a dezvolta o consultanta si educatie financiara a membrului in vederea gestionarii mai bune a resurselor banesti proprii.

            In ce priveste indicatorul de performanta al salariatilor, s-au stabilit targhete pe agentii dar si invidual pe salariat cu privire la numarul de membri noi inscrisi, valoarea imprumuturilor acordate si valoare PAR.

            Numarul membrilor activi la sfarsitul anului este de 3869, in crestere fata de anul precedent. Procentul de membri din mediul rural este de 42.59%, iar cel al membrilor de sex femeiesc de 51.69%. Ambele procente s-au mentinut cam la aceleasi nivele din anul precedent. Ne propunem o crestere a membrilor din mediul rural prin dezvoltarea si consolidarea celor trei agentii din judetul Timis.

            Fondul social mediu este de 2901.51 lei. Acesta este in crestere de la un an la altul. La cresterea lui contribuie atat depunerile lunare ale membrilor cat si excedentul repartizat la fondurile sociale, care a fost in anul 2019 intre 3.16% - 5.26%, cu o medie de 4.15%. Prin bugetul de venituri si cheltuieli ne-am propus pentru anul 2020 o bonificatie mai mare comparativ cu cea existenta.

            Venitul realizat/membru este de 460.94 lei, iar cheltuiala/membru de 362.72 lei. Ambele sunt usor in crestere comparativ cu anul precedent. Ne propunem ca in activitatea viitoare sa mentinem o diferenta echilibrata intre cei doi indicatori.

            Indicatorul sustenabilitatii operationale la sfarsitul anului a avut valoarea de 129%. Intentionam ca in anul urmator sa il mentinem la aceasta valoare sau cel mult sa existe mici diferente.

            In anul 2019 au fost completate chestionare de satisfactie a membrilor activi in proportie de peste 11% dar si a celor care s-au retras in proportie de 100%.In aceste chestionare nu s-au facut propuneri sau reclamatii.

Pe adresa de mail a institutiei a fost inregistrata 1 reclamatie in cursul anului 2019, cu referire la relatia cu personalul, mai precis un operator ghiseu. Aceasta reprezinta 0.01% din numarul total al membrilor inscrisi in institutia noastra si 0.02% din numarul membrilor activi, mult sub media europeana, adica <2%.

In urma centralizarii si analizarii chestionarelor de satisfactie, consiliul director a ajuns la concluzia ca relatia cu membri nostrii este foarte buna, ca sunt satisfacuti de serviciile oferite de noi si suntem un partener agreat de catre acestia, gradul de satisfactie fiind de peste 95%, iar misiunea noastra este indeplinita.

Director economic,

Ec.Anton Marcela